/EnpPubImg/site16/20120716/xin_22307091622010782036615.jpg 北京“设计之都”展现意大利设计最新趋势 http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_tpk/2012-07/16/content_25496620.htm
/EnpPubImg/site16/20120716/xin_50307091618272342946612.jpg 电视剧《鹰巢之预备警官》登陆央视 http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_tpk/2012-07/16/content_25496573.htm
/EnpPubImg/site16/20120715/xin_2630709152206281312513.jpg 舞者刘岩献歌《北京祝福你》
http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_tpk/2012-07/15/content_25493817.htm
/EnpPubImg/site16/20120715/xin_123070915200453191738.jpg 北京市中招第一批次录取通知书开始邮寄 http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_tpk/2012-07/15/content_25493805.htm